PERFIL PROFESSIONAL

 • Tècnic auxiliar d’infermeria
 • Tècnic auxiliar d’atenció primària
 • Tècnic d’atenció domiciliària
 • Tècnic auxiliar d’unitats especials i salut mental

DURADA:

1400 hores en un any acadèmic

MODALITAT:

No presencial, a distància

CRÈDITS:

 • C1 Operacions administratives i documentació sanitària
 • C2 L’ésser humà davant la malaltia
 • C3 Benestar del pacient
 • C4 Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
 • C5 Primers auxilis
 • C6 Higiene del medi hospitalari i neteja del material
 • C7 Recolzament psicològic al pacient/client
 • C8 Educació per la salut
 • C9 Tècniques d’ajuda odontològica estomatològica
 • C10 Relacions en l’equip de treball
 • C11 FOL (Formació i orientació laboral)
 • C13 Síntesi
 • C15 L’ésser humà davant la malaltia II
 • Formació en centres de treball

 

REQUISITS D’ACCÉS

 • Certificat ESO
 • Prova d’accés a CFGM
Estrangers:
(Titulació equivalent homologada)

 

LLOCS DE TREBALL

 • En hospitals
 • Consultes mèdiques
 • Clíniques dentals
 • Centres geriàtrics
 • Centres de salut mental
 • Centres de balneoteràpia
 • Centres o hospitals de dia
 • Unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades


Descarregar full d'informació de preinscripció i matrícula

Descarregar

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.