FUNCIONS:

 • Tasques administratives a una oficina o despatx professional. 
 • Operacions comptables i fiscals.
 • Treballar a l’Administració Pública.
 • Auxiliar d’un servei d’auditoria.
 • Administrar i gestionar els recursos humans.
 • Assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i serveis

DURADA:

2000 hores en dos anys acadèmics

HORARI:

Torn de matí/tarda

 

MODULS PROFESSIONALS:

 • MP1 Comunicació i atenció al client.
 • MP2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
 •  MP3 Procés integral de l’activitat comercial.
 •  MP4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
 •  MP5 Ofimàtica i procés de la informació
 • MP6 Anglès
 • MP7 Gestió de recursos humans
 • MP8 Gestió financera
 • MP9 Comptabilitat i fiscalitat
 • MP10 Gestió logística i comercial
 • MP11 Simulació empresarial
 • MP12 Formació i orientació laboral
 • MP13 Projecte d’administració i finances
 • MP14 Formació en centres de treball

REQUISITS D’ACCÉS

 • Títol de Batxillerat o CFG Superio
 • Curs o Prova d’accés a CFGS
 • Titulació equivalent homologad
 • per a estrangers

 

LLOCS DE TREBALL

 • Administratiu de banca i d’assegurances
 • Administratiu de recursos humans
 • Administratiu de l’Administració Pública
 • Administratiu d’assessories jurídiques,
 • comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client


Descarregar full d'informació de preinscripció i matrícula

 

Descargar

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.