FUNCIONS:

 • Preparar al pacient per al tractament
 • Realitzar els controls de qualitat necessaris per al bon funcionament de la unitat
 • Aplicar tractaments de radioteràpia (teleteràpia i braquiteràpia)
 • Aplicar protocols en protecció radiològica
 • Gestió de la gammateca (medicina nuclear o braquiteràpia)

 

DURADA:

2000 hores en dos anys acadèmics

HORARI:

Torn de matí

 

MODULS PROFESSIONALS:

 • MP 01 Atenció al pacient
 • MP 02 Anatomia per la imatge
 • MP 03 Protecció radiològica
 • MP 04 Dosimetria física i clínica
 • MP 05 Tractaments amb teleteràpia
 • MP 06 Tractaments amb braquiteràpia
 • MP 07 Simulació del tractament
 • MP 08 Fonaments físics i equips
 • MP 09 FOL (Formació i orientació laboral)
 • MP 10 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP 11 Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • MP 12 Formació en centres de treball

REQUISITS D’ACCÉS

 • Títol de Batxiller o bé FP2
 • Prova d’accés a CFGS
 • Titulació homologada per estrangers

 

LLOCS DE TREBALL

 • Centres hospitalaris
 • Clíniques
 • Mútues sanitàries
 • Centres de radioteràpia
 • Centres de medicina nuclear
 • Centres oncològics


Descarregar full d'informació de preinscripció i matrícula

 

Descarregar

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.