PART DEL NOSTRE PROFESSORAT

Entrevista al Dr.Agustí Pedro

"Los pacientes oncológicos atendidos en equipos multidisciplinares tienen mayor supervivencia"


Helen Olivares

Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic, Diplomada en Infermeria, treballant a l’ Hospital Trias i Pujol, ex- alumne de l ‘ escola SAM Claret, membre del comitè científic de curs de Radiologia des de l’ any2010. Docent de Formació Continuada en Imatge pel Diagnòstic . Màster d’ Intel·ligència Emocional i Coach educativa .“...Un docent es una brúixola que activa els imants de la curiositat, el coneixement i la saviesa en els alumnes“.


David Cordero

Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic. Coordinador de pràctiques a l’ Hospital Trias i Pujol, ex- alumne de l ‘ escola SAM Claret, membre del comitè científic del Curs de Radiologia des de l’ any 2010.Docent de Formació Continuada en Imatge per al Diagnòstic.“...El professor que disfruta ensenyant ensenya als alumnes a disfrutar aprenent”.

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.