Els nostres trets diferencials són:

  • Gran experiència en el sector de l'educació: gairebé vint anys formant alumnes de cicles formatius, en diferents graus, mitjans i especialitats. Comptant sempre amb les metodologies més efectives per tal d'afavorir l'alumnat, i que l'acosten a la realitat de l'entorn laboral.
  • Escola acollidora: on es promou una relació pròxima i familiar.
  • Fort vincle amb les empreses del sector: el centre manté contacte constant amb una gran quantitat d’institucions sanitàries de primer nivell establint convenis de col·laboracions.
  • Professionals docents d’alta qualitat i experiència professional: La gran majoria dels nostres professors exerceixen les tasques de docència alhora que desenvolupen la seva professió dins l’entorn laboral. Són líders en la seva professió, i sovint ocupen càrrecs de gran responsabilitat dins del sector. 
  • Potenciació de la formació contínua: Durant tots els cursos escolars el nostre Centre organitza cursos de formació contínua, molts d’ells acreditats per les autoritats competents corresponents.
  • Qualitat: L’escola té la certificació ISO des de l’any 2015

VINE A CONÈIXER-NOS - MATRÍCULA OBERTA