La principal finalitat del nostre Centre és la d’oferir un servei docent de qualitat a la societat a través de la formació. De formar i qualificar professionals capacitats en competències,  tècniques i actituds a fi de respondre les necessitats del sector laboral actual. És per aquest motiu, que per a nosaltres és imprescindible cercar la qualitat en el servei a les persones a través d’una oferta acadèmica que respongui satisfactòriament amb les necessitats de l’entorn social, de les empreses, i en general de les diverses institucions que afavoreixen la feina activa.

En definitiva, el nostre Centre desitja garantir als alumnes l’adquisició de les competències professionals i humanes necessàries, així com coneixements, destreses i habilitats pràctiques que els permetin assolir l’èxit professional  i facilitar així la seva inserció laboral.

Per aconseguir l’èxit en el servei, el nostre centre es regeix, entre d’altres, per principis de millora contínua a través de la integració d’un sistema de gestió de qualitat. 

VINE A CONÈIXER-NOS - MATRÍCULA OBERTA