El nostre Centre d'estudis té la pretensió de ser un centre de formació professional de referència en tots aquells àmbits on s'imparteixi docència, amb un projecte educatiu propi i uns trets diferencials vinculats directament en la qualitat del servei, i conseqüentment, en la satisfacció de totes les parts implicades: alumnes, famílies, societat, proveïdors, empreses col·laboradores, etc.

VINE A CONÈIXER-NOS - MATRÍCULA OBERTA