El Centre d’Estudis a través de la política de qualitat es compromet en el desenvolupament i implementació del Sistema de Gestió de Qualitat basat en els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001.

El Centre du a terme una gestió amb un enfocament basat en processos, on la metodologia de gestió busca permanentment la satisfacció de tots i cadascun dels qui es beneficien d’un resultat del procés.    

VINE A CONÈIXER-NOS - MATRÍCULA OBERTA